Vyjádření výkonného výboru HOKEJ Uherský Ostroh, z.s.

HOKEJ Uherský Ostroh, z. s. se důrazně ohrazuje proti lživým a nepravdivým informacím, které ve svém vydání opozičních novin Okolo Ostrohu o fungování zimního stadionu a HOKEJ Uherský Ostroh, z. s. zveřejnil Jakub Kyncl a Kristýna Zelienková.logo hokejostroh2019 2

Navíc oba zveřejnili nepravdivé informace o měsíčních výplatách jednotlivých trenérů s konkrétními jmény a částkami bez jejich vědomí a souhlasu, čímž se dopustili porušení zákona č. 101/2000 Sb., „O ochraně osobních údajů“, směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES a GDPR - Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Listina lidských práv a svobod ve svém čl. 10 zaručuje ochranu soukromí každé fyzické osoby. A tam patří neoprávněné sdělování osobních údajů občana třetím osobám jako je např. údaj o věku, zdraví, adresa bydliště, jméno a příjmení, údaj o platu nebo mzdě bez souhlasu občana.

Uvedení trenéři HOKEJ Uherský Ostroh, z. s. se rozhodli bránit právní cestou.

Výkonný výbor HOKEJ Uherský Ostroh, z. s.