Pozor nové podmínky pro vstup na zimní stadion dle nařízení MO MZČR z 22.11.2021

respirátorVážení návštěvníci zimního stadionu, diváci, rodiče, sportovci a bruslící veřejnosti,

V pondělí 22.11. 2021 vstoupilo v platnost mimořádné opatření MZČR, Č. j.: MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN, které upravuje některá pravidla pro vstup na zimní stadion ve vztahu k provozování sportovní činnosti nebo divácké návštěvnosti.   

Proto si Vás dovolujeme upozornit na nezbytnou povinnost nošení respirátoru při vstupu a po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorech zimního stadionu a dodržování systému OTN (očkování - PCR test - prodělaná nemoc)

PRO KAŽDÉHO, KDO VSTUPUJE DO PROSTOR ZIMNÍHO STADIONU PLATÍ POVINNOST PLNOHODNOTNÉHO ZAKRYTÍ ÚST A NOSU RESPIRÁTOREM AŽ DO DOBY, KDY ZIMNÍ STADION OPUSTÍ !!!

Aktuálně pouze děti do 12 let,  hráči, rozhodčí a trenéři účastnící se tréninkového procesu a sportovní činnosti v amatérském sportu  a sportující veřejnost mají umožněno pohybovat se v hale s ledovou plochou při sportovní činnosti bez respirátoru, ovšem současně při dodržení pravidel systému O-T-N, a splnění aktuálně platných nařízení MO MZČR, zejména čl. I , odst. 17 MO služby v aktuálně platném znění (viz příloha).

VŠICHNI, KDO NESPLŇUJÍ VÝŠE UVEDENÉ PODMÍNKY NEMAJÍ VSTUP NA ZIMNÍ STADION POVOLEN !!!

Dále se zakazuje účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo těm, co mají nařízenu karanténu !!!

Upozorňujeme, že v současnosti již neplatí antigenní testy a pro vstup na ZS je nelze použít !!!

Jaké dokumenty tedy potřebujete (OSOBY NAD 12 LET) pro vstup na zimní stadion - VEŘEJNÉ BRUSLENÍ, DIVÁCI NA UTKÁNÍ, RODIČE, SPORTOVCI (v počtu nad 20 osob účastnících se jednotlivé akce):

- Potvrzením o započatém očkování + PCR test s negativním výsledkem, ne starším než 72 hodin
- Potvrzením o prodělání nemoci Covid-19 v posledních 180 dnech
- Potvrzením o druhé dávce očkování, starším více než 14 dní
- Potvrzením o aplikaci jednodávkové vakcíny, starším více než 14 dní

Proto Vás prosíme, aby jste si platná potvrzení o bezinfekčnosti před vstupem do zimního stadionu připravili a osoby provádějicí kontrolu je jen zkontrolují.

Pro veřejné bruslení je stanoven dle vládního nařízení č 1066 ze dne 25.11.2021 odstavce I. článku 14. bod a) limit možných účastníků na 100 osob !!!

Potvrzení lze předkládat v aplikaci TEČKA v mobilním telefonu, nebo fyzicky v tištěné podobě na platném dokumentu (CERTIFIKÁTU) s QR kódem.

 

Děkujeme Vám, že dodržujete vydaná nařízení a opatření ...

 Za HOKEJ Uherský Ostroh, z.s.

Rostislav Polehňa - předseda a Bronislav Zápařka - generální manažer