Zimní stadion zahajuje provoz v neděli odpoledne s příslušnými COVID opatřeními

IMG 1403Po třítýdenních peripetiích s odstraněním závady na systému chlazení ledové plochy a po všech potřebných testovacích zkouškách, jsme ve středu zahájili mražení a včera večer nalajnovali zhruba dvoucentimetrovou vrstvu ledu na ploše. Dneska jěště budou namraženy další dva centimetry ledu a zítra v odpoledních hodinách budou moci vyjet na plochu první hokejoví nadšenci z řad týmů slovácké amatérské soutěže, která na ostrožském zimním stadionu hraje své zápasy.

Vzhledem k aktuální situaci vztahující se ke koronavirové pandemii vydal provozovatel zimního stadionu HOKEJ Uherský Ostroh, z.s. následující nařízení a doporučení vycházející ze současných COVID hygienických opatření v ČR, případně interních nařízení krajské hygienické stanice Zlínského kraje.

Následující COVID nařízení a doporučení vstupují v platnost dnem zahájení provozu ZS Uherský Ostroh, tedy 6. září 2020 od 12:00 hodin. 

 • RESPEKTUJTE A DODRŽUJTE VŠECHNY AKTUÁLNÍ HYGIENICKÁ MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ VYHLÁŠENÁ V SOUVISLOSTI S EPIDEMIÍ KORONAVIRU V ČESKÉ REPUBLICE.
 • POKUD SE NECÍTÍTE ZDRAVOTNĚ V POŘÁDKU, NEBO MÁTE PŘÍZNAKY RESPIRAČNÍHO ONEMOCNĚNÍ ZŮSTAŇTE DOMA!
 • PŘI VSTUPU NA ZIMNÍ STADION SI VŽDY VYDESINFIKUJTE RUCE.
 • BĚHEM POBYTU NA ZIMNÍM STADIONU SI CHRAŇTE NOS I ÚSTA ROUŠKOU NEBO ŠÁTKEM.
 • DODRŽUJTE BEZPEČNÉ ODSTUPY OD OSTATNÍCH. DOPORUČENÁ VZDÁLENOST JE 2 METRY.
 • DO PROVOZNÍCH PROSTOR ZS, ZÁZEMÍ, STŘÍDAČEK A ŠATEN MUŽSTEV HOKEJ Uherský Ostroh JE NEPOVOLANÝM OSOBÁM VSTUP ZAKÁZÁN !
 • PRO KLÍČE OD ŠATEN PŘI KOMERČNÍM VYUŽÍVÁNÍ LEDOVÉ PLOCHY SI JDE POUZE JEDNA POVĚŘENÁ OSOBA ZÁKAZNÍKA!
 • NA TRIBUNU PŘI ZÁPASECH VSTUPUJTE POUZE VYHRAZENÝM VCHODEM. 
 • NA TRIBUNÁCH NETVOŘTE HLOUČKY A DODRŽUJTE BEZPEČNÝ ODSTUP.
 • DBEJTE NA ZVÝŠENOU OSOBNÍ HYGIENU A DESINFEKCI RUKOU ZEJMÉNA PŘI POUŽITÍ WC.
 • RESPEKTUJTE NAŘÍZENÍ A POKYNY ZAMĚSTNANCŮ ZS A POŘADATELŮ UTKÁNÍ.
 • PLATBY ZA VYŽÍVÁNÍ LEDOVÉ PLOCHY PROVÁDĚJTE BANKOVNÍM PŘEVODEM, NE HOTOVOSTNÍ PLATBOU.

covid opatreni ZSPlakát na zimním stadionu bezpečně:

IMG 1412

Na základě doporučení Českého svazu ledního hokeje vycházejícího z opatření Ministerstva zdravotnictví ČR žádá hokejový klub HOKEJ Uherský Ostroh  veřejnost včetně rodičů hráčů, aby až do odvolání nevstupovala bez neodkladných důvodů do vnitřních prostor zimního stadionu (STŘÍDAČKY A ŠATNY MUŽSTEV). 

Návštěvníky restaurace a bufetu z důvodu platných hygienických nařízení prosíme při vstupu do těchto prostor o dodržovaní potřebných rozestupů a hygienických norem. U vstupu do zimního stadionu je pro všechny návštěvníky připravena bezdotyková nášlapná stojanová dezinfekce. Taktéž na veřejných toaletách jsou k dispozici hygienické a desinfekční prostředky.

IMG 1411Tato doporučení mají za cíl napomoci zabránit šíření onemocnění COVID-19 a ostatních respiračních onemocnění a tím přispět k řádnému průběhu blížících se přípravných a mistrovských utkání všech ostrožských týmů v soutěžním ročníku 2020/21. 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

 

Za HOKEJ Uherský Ostroh, z.s.

Rostislav Polehňa - předseda

Bronislav Zápařka - generální manažer, ředitel zimního stadionu

V Uherském Ostrohu, dne 6.září 2020