Zimní stadion v Uherském Ostrohu ukončuje provoz

EA7A4071 do textu„Vláda vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení na zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaný jako SARS CoV-2 nouzový stav,“ stojí v usnesení, které vláda schválila.

„Vláda od 12. března od 18:00 hodin zakazuje divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání,”

Zakazuje se také přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb - sportoviště, posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie.

Z těchto důvodů Výkonný výbor HOKEJ Uherský Ostroh, z.s., na základě jednání per rolam dne 12.03.2020 rozhodl, v součinnosti se zástupcem Města Uherský Ostroh, panem starostou Ing. Vlastimilem Petříkem, o ukončení provozu zimního stadionu a všech sportovních aktivit v jeho prostorách a to dnem 12.03.2020. Tímto se tedy ruší veškeré tréninkové, zápasové a jiné aktivity organizované provozovatelem zimního stadionu a hokejovým klubem HOKEJ Uherský Ostroh, z.s. a to až do odvolání.

Odebrání hokejových věcí z kabin proběhne postupně od odpoledne 12. března a řídí je jednotliví trenéři mužstev na základě textových zpráv přes komunikační kanály a skupiny.

 

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

Za HOKEJ Uherský Ostroh, z.s.

Lubomír Procházka - předseda

Bronislav Zápařka - generální manažer